Бизнес Одит и Развитие.Успех Проект Още няма оценка

Бизнес Проект Успех. Одит

Успех и Проблеми при реализация на Бизнес Проект .Одит


Seoframe извършва бизнес консултаций за нови и съществуващи проекти, фирмен одит и бизнес контрол онлайн и офлайн. За одит,консултаций и интернет маркетинг използваме съвременни подходи и инструменти за анализ и сравнение,чрез които подобряваме бизнесът на нашите клиенти. Професионалните методи за оптимизация,маркетинг на съдържанието,бизнес контрол и опитът ни в България и чужбина са надеждна предпоставка за постигане на бързи резултати.


За развитие на успешен проект офлайн / онлайн трябва да обърнем специално внимание на следните фактори:

-Настоящата конкуренция-позитивното и негативно влияние в резултат от нейното присъствие.

-Съотношение цена / качество на продукта.

-Организация и компетентност. Бизнес развитие на дейности, в които сме компетентни.

-Дългосрочното развитие и оптимизиране на бизнес онлайн.

-Усъвършенстване на продукта или услугата.

-Иновативни решения и инвестиране в бъдещето на бизнеса.

-% за реклама в локален и глобален мащаб.

-Отношение към клиента и борба за увеличаване на клиентската мрежа.

-Задоволяване на нуждите на клиента.

-Селектиране и обучение на персонала.

-Одит,мотивация и контрол на персонала.

-Разширенеие на съществуващият бизнес като натурален,адекватен и необходим процес.

-Обединяване и разширение на предлаганите продукти и услуги.

-Развитие и промяна в правилна насока.

-Избор на подходящо инвестиране и бизнес съдружници. Връзката и способностите на съдружниците в съвместен проект.

-Разумно и компетентно управление на финансите.

-Създаване и поддържане на достойно и уважавано бизнес име.

Диаграма Бизнес Проект -Успех. Одит.Seoframe.com

Диаграма Бизнес Проект

Обучение и контрол на персонала

Упражняването на контрол е съвкупност от различни действия в строго опеделен ред.

Преди да бъде обучаван и контролиран персонала собственикът и управителят със своя личен пример би следвало да покажат професионални и организационни умения. Първата важна стъпка към логично управление е: “показвай”,а не “наказвай”. Ако контролът се извършва в обратен на логиката ред,то текучеството на личният състав и ангажираността на ръководните кадри нарастват. Освен това,вниманието се съсредоточава върху едни и същи проблеми,вместо да бъде насочено към други важни задачи. Ако персоналът е обучен правилно и сме сигурни в пътя,който трябва да се следва е необходимо да се упражни ефективен контрол. Такъв бизнес контрол ще ни покаже откъде произлизат проблемите и как да ги отстраним възможно най-бързо.

графика успех бизнес проект

Примерна графика за успех на бизнес проект

Бизнес Одит

Контролът и информацията извлечена от персонала е неделима част от съвременният бизнес одит,който не означава единствено засичане на фактури. Неговата цел е по-скоро да начертае една реална бизнес перспектива на предприемача,а не осъществяване на рутинна счетоводна дейност. SF използва уникални и новаторски методи за бизнес одит, гарантиращи извличане на ценна информация за моментното състояние на бизнеса и служителите. Нивото на служителите и реакцийте им при необичайни ситуаций предизвикани от нашия бизнес одит са показател,чрез който може да бъдат извършени коренни промени,нужни за подобряване на бизнеса. Някои нестандартни начини на бизнес одит се осъществяват чрез инкорпориране между персонала,изменяне на бизнес условията и пробни разлики във възнаграждението. Резултатите от този бизнес одит са несравними,с който и да е друг начин на анализ. Те бързо и ясно показват какви са възможностите на персонала и лоялността на екипа към собственика на бизнеса. Другият важен извод за предприемача е резултатът от експерименталното увеличаване или намаление на възнаграждението на някои служители. Този практически анализ показва кой от възможните проблеми доминира и какви са реалните стъпки за отстраняване на препятствията пред бизнеса.

Освен одит свързан с персонала бизнесът следва да бъде анализиран относно всички съществени фактори (изброени по-горе). Изборът между физически и/или онлайн бизнес,ценообразуването, внедряването на нови технологий и материали,анализ на конкуренцията са само част от един задълбочен и професионален  бизнес одит.

От особена важност е правилното използване на резултатите от бизнес одитът. Един анализ се извършва за да бъдат приложени специфични и точни мерки за постигане на бизнес успехи,а не за да се прилагат общи рецепти.

Правилният избор: Нова Идея “vs” Съществуващи идеи ?

Еднозначен отговор на този въпрос означава грешен подход относно най-важното решение за един предприемач. Успехът на един бизнес проект понякога зависи от точната комбинация между новаторството и типичният бизнес.

Предимства на иновативните бизнес проекти

При осъществяването на иновативен бизнес проект липсва пряката конкуренция. Предлага се нов продукт или решение за бъдещите клиенти. Въпреки това трябва да имаме впредвид,че не съществува незаменим продукт или услуга. Рано или късно ще имаме конкуренти. Предимствата на този дейности се проявяват в началният етап. След време ако не се възпòлзваме разумно от този етап предимствата се заличават и постепенно изчезват.

Как може да се възползваме от първоначалните плюсове на новаторски бизнес? Пример за рационално и компетентно развитие на всяка нова идея е нейният патент. По този начин сме сигурни,че ако осъществим правилно следващата стъпка-продажба или реализация на патента,то успехът и дълготрайните финансови резултати са гарантирани.

Какво би могло да е предимството на един “утъпкан” проект онлайн /офлайн?

Вече съществува под формата,под която начинаещият предприемач е решил да развива своята дейност ? Копирането на най-добрите в бранша,избягвайки техните грешки и недостатъци е добър пример за началото на такъв тип бизнес. Разбира се,когато става дума за опит и средства в повечето случаи начинаещият предприемач е в неблагоприятна ситуация. Единствено от неговите умения и възможности зависи докога ще бъде в тази ситуация и дали бързо ще постави своите конкуренти в нея. Освен утъпканият път имаме шанс да доразвием или да допълним проекта с нови идеи / продукти. Ако последните не са широко разпространени или специфични,то и шансът за успех е реален. Не напразно съществуват мъдрите думи “Ако беше лесно щеше да го направи някой друг”.

Контрол,създаване и валидация на нови успешни проекти

Почти винаги когато се поражда нова идея действаме спонтанно и вземаме прибързани решения. Другата “негативна” част на този начален процес е бизнес планът и намирането на инвеститор. Често се смята “…план е нужен единствено на инвеститора”, защото се заблуждаваме,че няма проблем при неговото осъществяване. Преди всичко един план е нужен за нас самите. Уникалният начин,чрез който той може да ни служи е да получим неговите резултати единствено от реални изчисления и наблюдения. Ако планът ни не е реален рискът е фалиране и загуба на предназначеният за дейността капитал.
Намирането на инвеститор има и полезно отрезвяващо действие. Това е може би най-трудният момент преди започване на дейност с чуждо участие. В същото време може да спаси предприемача от взимане на лоши решения,маркиращи негативно бъдещето му занапред.

Проблеми (б.п.)

Кой е главният източник и какво е естеството на тези бизнес проблеми?

Обсъждайки понятието “успешен бизнес проект онлайн” е необходимо да отбележим,че желанието за развитие,иновациите и компетентността са основните предпоставки за успех. Известната мисъл на Warren Buffett  “Не се заемай с бизнес,който не разбираш”е повече от актуална и днес. Възможно е да добавим ” и…който не харесваш”. Идеалната рецепта за успех е да ти харесва това,което правиш и да го развиваш с желание. Тези предпоставки неминуемо водят до интерес към усъвършенстване и съответно към отлични крайни резултати. Именно нашето желание и компетентност са факторите, предпазващи ни от обичаините бизнес проблеми. Несъмнено качествените продукти и услуги,съвременните маркетинг стратегий и анализи както и адекватният персонал ще ни спестят много от тези б.п.

 

Обслужване на клиента

Типично български (субективни) и общи бизнес проблеми

Без съмнение съществуват както общи така и специфични (локални) предпоставки,които пораждат проблеми от различен характер. Тъжното е,че в България “keywords”: ” обучение персонал ” и ” обслужване клиенти ” почти не съществува като търсене в Google от 2004 година до днес. Този факт води до мрачното заключение, че българският бизнесмен като цяло не го интересува компетентността на персонала, мнението на клиентите и обслужването,което им предоставя. След проверка на резултата за “клиенти” се оказа,че търсенето е за сериала “Специални клиенти” а не за бизнес клиенти. От тези факти следва, че българският бизнес се гради единствено на база на очакваната печалба, в разрез със съвременните принципи.

Възниква въпросът ” На какво друго би следвало да се гради един успешен бизнес ако не на финансовите резултати ?…” Естествено крайната цел на всеки бизнес проект е печалбата. Разликата между това дали той е успешен или не са начините, по които се постига тази печалба. От тях зависи формирането дългосрочен, изгоден бизнес и неговият краен успех.

Коментари

Моля оценете страницата

Моля оценете страницата

Comments are closed