Съдружник,Предприемач,Инвеститор,Бизнес проект Още няма оценка

Съдружник и Бизнес проект. Връзка ПредприемачИнвеститор

Решихме да посветим тази страница на всички търсещи бизнес съдружник, предприемач или инвеститор,чрез който да осъществят своят бизнес проект.

Seoframe /SF/ разкрива нови оптимални пътища,водещи малкия и среден предприемач към подходящият инвеститор или съдружник. Целта ни е да използваме напълно онлайн възможностите за популяризиране на нови или съществуващи проекти и намиране на бизнес партньор.

Проблемите,пред които се изправя предприемачът или инвеститорът когато търси бизнес партньор са многобройни. По същият начин стои въпросът за реализирането и контрола на бизнес проекта. Идеите за намиране на съдружник онлайн изглеждат нереални и остават скрити измежду всички останали. Когато един инвеститор или предприамач се рови в многобройните обяви и открие единствено един имейл или телефон,без пълно обяснение на предлагания бизнес обикновено желанието за съдружие спира дотам. Още по трудна е следващата стъпка-уговарянето на условията,договора за съдружие,контрола и осъществяването на бизнеса.

За избягване на всички тези препятствия между предприемач  и инвестиртор Seoframe.com/bg дава възможност за популяризиране, сътрудничество и контрол на съвместни бизнес проекти.

Публикуване и оптимизиране на Бизнес Обяви

Използваме инструменти,чрез които оптимизираме на предни позиций в Гугъл и другите търсачки бизнес проекти и обяви. За да бъдат публикувани бизнес обявите се одобряват предварително от SF. Обявата,условията и всички необходими данни се оптимизират онлайн от нашите SEO експерти,след което се публикуват в сайта. Публикуването на бизнес проектите е безплатно

 

Условия за публикуване на проекти и обяви

Всички обяви и предложения за бизнес следва да бъдат точно и ясно обяснени, попълнени детайлно. За да успеем да промоционираме онлайн бизнес проектът е нужно да получим възможно най-подробно съдържание. Текстът следва да бъде изчерпателен и да обхваща всички въпроси относно бизнес предложението :

-Описание на бизнес модела и местоположението.

-Уточняване или предложение относно модела на сътрудничество

-Обяснение относно финансовите/партньорските условия,средства и %.

-Кратко описание-план на бизнес проекта. Рентабилизиране,причина за успех,реални данни и статистики, начин за възвръщане на капитала, компетенция и маркетинг.

-Лични и фирмени данни, търговски марки и контакти не се публикуват.

Избор на партньор

Изборът на бизнес партньор е важен и отговоен процес. Задълженията и отговорностите, които поемат съдружниците рефлектират не само в чисто договорни отношения. Компетентността на бизне патньорите, съвместните им усилия и желанието за развитие са необходимите качества за бъдещ съвместен успех. Друг съществен фактор, който следва да бъде взет под внимание е професионалната и лична обремененост на патньора и неговите персонални качества. Поради тези причини при избиране на бизнес партньор SF оценява безпристрастно потенциалните възможностите на бъдещото бизнес сътрудничество и комуникира своето становище на заинтересуваните страни.

Договор и Форма на Съдружие

Seoframe осъществява посредничеството между съдружниците или инвеститор / предприемач за реализиране на бизнес проекта. След като страните получат екземпляр от договора и са съгласни с описаните условия за бизнес сътрудничество заплащат по 3% от стойността на сделката. SF от своя страна подготвя първоначалният договор между страните,който следва да бъде подписан в гр.Варна. За подписване в друг град се дължат транспортните разходи до указаното населено място.

Всеки контракт е различен в зависимост от проектът за сътрудничество. Критични моменти са начинът на инвестиране и усвояването на инвестицийте, в случаите когато инвеститорът не е съдружник във фирмата на предприемача. Този вид на инвестиране т.нар.[debt investment] инвеститорът възвръща своя капитал и получава печалбата си не като участник във фирмата а чрез връщане на първоначалните средства + %. При сключване на договора всички условия, продължителността на сътрудничеството и годишният лихвен % се описват подробно.

Другият възможен вариант е [equity investment]. При него инвеститорът взема участие и изкупува дял от фирмата на предприемача при определени условия, които обикновено зависят най-вече от собственика на капитала.  Предимството за предприемача при този тип на финансиране е че инвеститорът споделя риска на инвестицията и при евентуален негативен резултат не е дължник на инвеститора.

Разбира се понякога двете страни търсят освен капитал взаимно партньорство свързано с изпълнение на бизнес проекта. При този вариант се уговорят условията за участието на всеки от тях в съвместна фирма, с която ще се осъществява проекта.

Моля оценете страницата

Моля оценете страницата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *