Предварителен договор за недвижими имоти.Некоректни фирми 5/5 (1)

Подписване на предварителен договор при покупко-продажба на имот

Обичайни проблеми за купувача на недвижими имоти

Проблеми,възникващи при подписване на предварителен договор. Ще разгледаме сериозните несъответствия и опасности, пред който стои всеки купувач на имот.Проблеми? Свържи се с нас за да ги разрешим незабавно и защитим 100% твоите интереси: info@seoframe.com

Пред какви опасности се изправя купувача на недвижима собственост в периода между предварителен договор и нотариален акт. Един от вариантите е недобросъвестният продавач да намали цената на имота с цел да подпише колкото може повече предварителни договори. След което да продаде апартамента на един от кандидат-купувачите. Друг вариант е просто да не се яви при нотариуса за подписване на окончателната сделка. Съществува възможност да ипотекира имота в този период от време ако предварително е подготвил документацията.

Защита на капарото на купувача при предварителният договор за покупко-продажба на имот. Когато се плаща капаро единственото доказателство е предварителният договор. Със или без фирма,ако той не е изпипан професионално може да е безполезен пред районният съд и купувача да загуби десетте процента.

Некоректно Законодателство и практики,прилагащи се от брокери и нотариални кантори при сделки с имоти

Безсмислици в законодателството при покупко продажба на имоти

Предварителният договор се сключва в писмена форма,с определен срок /дата/. От съществено значение за валидността му пред съда е дали наистина продавача е собственик на имота. Ако се изготвя от нотариус,адвокат или фирма, те са длъжни да направят договор според съдебните изисквания, за което им се плаща. Ако договорът не е направен както трябва отговорност носят купувача и продавача на имота?! Заплащаме услуга извършена некомпетентно,в разрез със закона,но вината и отговорността е на клиента! Всички неустойки, загуби и последствия по вина на документите би следвало да се поемат 100% от професионалиста, без значение дали е нотариус, брокер или адвокат. В противен случай означава,че съдът поощрява некоректни и некомпетентни услуги при продажба на недвижима собственост !

Действия за гарантиране правата на купувача

-Вписване на Предварителните договори в нотариалните книги. Предпазва купувачите от сключване на договор с некоректни продавачи. Информацията е достъпна за нотариусите, съответните институций и всеки гражданин,който се намира в ролята на купувач.

-Капарото при предварителен договор се внася по сметка на нотариус или фирмата за имоти (ако фирмата отговаря на определени условия ) и да се изплаща на продавача след окончателното осъществяване на сделката. За целта се издава и заверява докмент.

-В банката на продавача се запорира сумата от капарото докато не се получи пълната сума по сделката. Ако сделката не се извърши тази сума се връща на купувача директно. Затова може да се установи определен срок в предварителния договор.

-Намаляване сумата на капарото за покупко-продажба на имот на 1%. Получената сума от 1% е достатъчна гаранция за продавача,защото е напълно достатъчна и доказва  намеренията на купувача. Освен това какъвто и да е имота 1% покрива и надвишава многократно разхода за необходимите от продавача документи.

Коректни и некоректни Брокери и Фирми

Факт е,че в България има явни пропуски в законодателството уреждащо покупко- продажбата,проверката,регистрацията на недвижимите имоти. Тези пропуски и недостатъци се афишират многобройно в най различни форуми и организаций изградени от “специалисти в бранша”. Дискусийте продължават от близо десетина години насам.

НЕКА СЕ ЗАПИТАМЕ– ЗНАЕМ,ЧЕ ЗАКОНЪТ НЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОПРЕДЕЛЕНА ПРОВЕРКА ИЛИ НЕ ГАРАНТИРА ПРАВАТА НА КУПУВАЧА ДОСТАТЪЧНО.

ТОВА ПРЕЧИ ЛИ НА ФИРМИТЕ  ДА ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КОРЕКТНО!?

Дали законът ще бъде променен,така че да подхожда на една държава от ЕС в 21 век не е ясно.  Под предлог че “всички правят така” се извършват сделки,които задоволяват интересите на брокерите и продавачите .

Взимането на комисионните- % на брокерите,колко и кога?

Няма логика заплащането на комисионната ( 100% ) да става при предварителен договор,след като не съществува пълна гаранция,че сделката ще бъде извършена. Същото се отнася и за качеството на услугата предоставена от брокера. Гаранция за положителните резултати е единствено финалното изповядване на сделката-тогава следва да се извърши плащането.

Варианти за заплащане комисионните на брокера

-Заплаща се 50% от комисионната на предварителен договор и 50% при окончателната сделка.

-Заплаща се 100% на брокера предварително,но по сметка на нотариус или сметка тип “Escrow”.

Изплащане на пълната комисионна но сумата се освобождава в банката при представяне на нотариалният акт.

-3% комисионна е огромна сума и не е адекватна на българските условя,имайки впредвид че говорим за най-бедната държава в ЕС. Тази такса спъва и броя на сделките/почти се доближава до всички държавни и нотариални такси при продажба/. Естествено не е необходима дисертация по икономика за да се убедим в това. Дали е странно,че този факт не се поставя като важен между светилата на българското брокерско общество? Този въпрос разбира се е риторичен и явно на първи план се обсъждат теми,който не засягат финансовите интереси на брокерите за недвижими имоти. Ако тези интереси са засегнати въпросите не се обсъждат. Дори когато говорим за подобряване на качеството на услугите,отстраняване на нелоялните посредници и естествено ускоряване на най-важният бизнес сектор за българина.

Грешна Информация за пазара на недвижимите имоти

Всички,които се интересуват от инвестиране в бранша биха могли да намерят многобройни предвиждания на специалисти по недвижими имоти. Правейки съпоставка с исказванията им и това,което се случва на практика можем да направим заключение,че на практика доста малко от тях разбират пазара. След като се дават оценки от ръководните кадри,които отдавна не са на първа линия и поддържат над 50% нереални и некоректни обяви не можем да очакваме и по-добри резултати.
Пазарът за имоти не зависи единствено от лихвите на банките,нито от изискванията на клиентите или наличието на фондове от ЕС . Пазарът е многократно по-сложен и комплексен. Факторите,които не се оценяват достатъчно са самото законодателство, бюрокрацията, реакцията на големите инвеститори и строителни компаний. Разграничаването между централните жилищни имоти и тези разположени по периферийте е неизбежна и обширна тема,която също се пренебрегва.

Подобряване на брокерските услуги за недвижими имоти

– Как защитава един и същ брокер интересите и на купувача и на продавача. Ако го прави явно защитава само своите джобни интереси ! На практика това може да е истина,но в друга държава. Поне засега в България не е на необходимото ниво.

-Вероятно повече от 50% от обявите за имоти са изтекли или некоректни” 2-ри етаж”; “4-ти от 5 “. Обявяване на нереална площ. Скриване на адреса или обявяване на некоректна,но по-котираща се зона… (Не става дума за точен адрес,всеки е наясно,че не се обявява).

Закони и лоялност

Няма закон,който забранява извършването на сделки от брокерите и нотариусите по възможно най-сигурен и лоялен за клиентите начин.

Вместо обсъждане на очевидното,самите фирми за имоти,нотариуси и институций отдавна би следвало да предприемат мерки за прекратяване на полузаконните и полукоректните сделки. Това могат до го въвеждат те самите,без да чакат специален закон,който да ги задължи. Нима е необходим специален закон ,по който съда да накаже един некомпетентен нотариус или брокер?
Необходимо ли е да излезе закон след като фирмите за имоти могат сами да добавят допълнителни,легални изисквания към продавача, банката или нотариуса например при подписване на предварителен договор ?
Наистина ли един справедлив съд се нуждае от специален закон за да не допусне купувач на имот да загуби огромни средства? Ако грешката е резултат от нелоялен брокер,нотариус или зле свършена работа от държавна агенция?

Безспорно в бъдеще изчистването на всички подобни проблеми ще допринесе доверие и съответно клиенти за оцелелите брокери на недвижима собственост. От разрешаването на тези пречки все повече ще зависи развитието на сектора и отстраняването на нелоялните брокерски фирми.

Ако ви предстой сделка с недвижим имот бихте могли да се обърнете към нашия екип за защита на интересите ви.

Мнения за фирми,брокери и строители на недвижими имоти

Оценката и мнението на крайните клиенти е от съществено значение за отстраняването на некоректните фирми за недвижими имоти. Поради тази причина ако желаете да изразите своето становище или реален опит с даден посредник,строител или фирма може да го направите тук

Моля оценете страницата

Comments are closed